Kokeita yhdessä miettien.

Teimme ryhmäkokeen yhdessä toisen viitos-luokan kanssa. Ennen sitä ryhmät pitivät niille jaetuista kappaleista n. 15 minuutin oppitunnin jakson aikana. Koealueeseen kuului kymmenen kappaletta.

Koe meni mielestämme hyvin. Molemmilta luokilta otettiin pari oppilasta ja heidät jaettiin ryhmiin. Koe tehtiin seuraavasti: Kaikille ryhmän jäsenille (3-5oppilasta) jaettiin omat paperit, mutta he kirjasivat samat vastaukset niihin. Ryhmäläiset miettivät tehtäviä yhdessä. Kokeen ollessa valmis yksi ryhmän kokeista tarkistetaan, ja kaikki ryhmän jäsenet saavat saman arvosanan. Tämä kokeentekometodi toimii mielestämme hyvin ja toivoisimme että sitä käytettäisiin jatkossakin. Ryhmäkoe yhdistää luokkia.

Hertta 5a ja Onni 5b