Snellun 6J luokka Annantalon 5×2 taidekurssilla.

 

Apukysymyksien avulla kerromme viidestä kerrastamme Annantalolla.

Milloin kurssi oli?
Kurssi oli perjantai aamuisin klo 9.15-10.45.

Mitä taideaineita oli?
Valokuvaus, keramiikka, elokuvan teko ja musiikki.

Mitä teitte kurssilla?
Valokuvauksessa otettiin valokuvia, studiokuvia sekä tehtiin 3 kuvan kollaasit.
Keramiikassa tehtiin esimerkiksi juoma-astioita savesta.
Elokuvan teossa tehtiin pieni minielokuva.
Musiikissa tehtiin tietokonemusiikkia.

Olivatko taideaineet vaikeita?
Jotkut aineista olivat vaikeita, mutta niitä oppi tekemään kurssin aikana. Joillekin asiat olivat vaikeampia, joillekin helpompia. Jotkut olivat tehneet kyseisiä asioita aikaisemmin.

Suurin osa 6J luokan oppilaista tykkäsivät 5×2 taidekurssista. Suurin osa oppi jotain uutta, viiden viikon aikana.

Jokaisessa ryhmässä oli viisi oppilasta, koska 6J luokassa on kaksikymmentä oppilasta. Pienet ryhmät olivat kivoja,
sen takia opettajankin oli helpompi auttaa oppilaita. Opettajana kursseilla toimi jokaisen alan ammattilainen, joten opetus oli tehokasta.

Lumi ja Alma 6J